Công ty TNHH Park Electronics Vina

Tên công ty: Công ty TNHH Park Electronics Vina

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Đồng Văn IV, xã Đại Cương, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam