Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng

Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng 

Địa chỉ:

Khối lượng vải: ~ 3600 m2

Loại rèm: Rèm cuốn 1 lớp Roll Screen Black out 3%